آموزش PHP – انواع عملگرها آموزش PHP – انواع عملگرها 
 
Loading

پشتیبانی از راه دور

سبد خرید شما

 • سبد خریدتان خالی است.

فهرست

آمار

 • 0
 • 180
 • 18
 • 4,859
 • 9,005
 • 25,159
 • 283,093
 • 610,228
 • 137,039
 • 123

آخرین بروز رسانی

  جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶

آموزش PHP – انواع عملگرها

مانند هر زبان برنامه نویسی، در PHP نیز برای اعمال برخی تغییرات و یا بررسی مقادیر یک یا چند متغیر میتوانیم از عملگرها (Operators) استفاده کنیم. به زبان ساده تر عملگرها مقداری را از متغیرها دریافت کرده و مقدار دیگری را به آنها اختصاص داده و یا نمایش میدهند. انواع مختلفی از عملگرها در PHP وجود دارند که در این درس به آنها خواهیم پرداخت و با ذکر مثال سعی خواهیم کرد تا معنی و مفهوم آنها را به درستی درک کنید.

انواع عملگرها در PHP

اگر بخواهیم عملگرها را در زبان برنامه نویسی PHP دسته بندی کنیم، لیستی شبیه زیر خواهیم داشت:

 • عملگر حسابی
 • عملگر انتساب
 • عملگر مقایسه
 • عملگرهای یک واحد کاهش و افزایش
 • عملگرهای منطقی

 

عملگرهای حساب

این عملگرها برای انجام عملیات بر پایه ی ریاضیات مورد استفاده قرار میگیرند و با استفاده از آنها میتوانید عملیاتی همچون ضرب، تقسیم، جمع و تفریق را انجام دهید. هرکدام از این عملگرها توسط کاراکتر مشخصی شناخته میشوند که در ادامه این کاراکترها را به همراه توضیح آنها مشاهده میکنید:

 1. کاراکتر + : از کاراکتر + برای جمع کردن مقدار دو متغیر استفاده میکنیم.
 2. کاراکتر – : کاراکتر – برای بدست آوردن حاصل تفاضل بین دو متغیر مورد استفاده قرار میگیرد.
 3. کاراکتر * به معنی ضرب می باشد و هرگاه بخواهیم حاصل ضرب بین دو یا چند داده را بدست آوریم از این کاراکتر استفاده میکنیم.
 4. کاراکتر / عمل تقسیم را انجام میدهد و مقدار خارج قسمت را برمیگرداند.
 5. کاراکتر % مقدار باقیمانده ی تقسیم را نمایش میدهد.

به مثال زیر توجه کنید:

<?php
$a = 2;
$b = 3;
echo $a + $b;
echo $a * $b;
echo $b – $a;
echo $b / $a;
echo $b % $a;
?>

در مثال فوق متغیر a دارای مقدار عددی ۲ و متغیر b دارای مقدار عددی برابر ۳ می باشد. سپس با استفاده از دستور echo مقدار حاصل جمع, ضرب، تفریق، تقسیم و باقیمانده ی حاصل از تقسیم دو متغیر a و b را نمایش دادیم پس خواهیم داشت:

۵
۶
۱
۱.۵
۱

 

عملگر انتساب

در php از کاراکتر = به عنوان عملگر انتساب استفاده میشود. زمانی که مقدار ۲ = a$ نوشته میشود یعنی مقدار عددی ۲ به متغیر a$ نسبت داده شده است. به مثال زیر توجه کنید، ابتدا مقداری به متغیر b نسبت داده شده است و سپس این مقدار با یک عدد جمع شده است:

<?php
$a = ($b=4)+5;
echo $a;
?>

اگر مقدار متغیر a را با استفاده از دستور echo چاپ کنیم، خروجی معادل با ۹ خواهد بود.

همانند زبان C در PHP نیز میتوان عبارات را به صورت خلاصه شده نوشت. برای این منظور باید از کاراکترهای موجود استفاده کنید که در ادامه توضیح خواهیم داد:

 1. کاراکتر =+ مقدار عددی داده شده را با مقدار اولیه ی متغیر جمع میکند.
 2. کاراکتر =- مقدار داده شده را از مقدار اولیه ی متغیر کسر میکند.
 3. کاراکتر =* مقدار اولیه ی متغیر را در عدد داده شده ضرب میکند.
 4. کاراکتر =/ نیز مقدار اولیه را بر مقدار داده شده تقسیم میکند.

برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:

<?php
$a = 5;
echo $a;
echo $a+=3;
echo $a-=3;
?>

ِ

در کد بالا ابتدا مقدار عددی ۵ را به متغیر a نسبت دادیم و سپس این مقدار را با استفاده از دستور echo چاپ کردیم. سپس در سطر بعدی ۳ واحد به مقدار اولیه ی a اضافه کردیم. در سطر بعدی نیز ۳ واحد از مقدار اولیه a کسر کردیم. پس خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود:

۵
۸
۲

کاربرد اینگونه عملگرها در حلقه ها بسیار کاربرد دارد و در دروس بعدی بسیار با آنها سروکار خواهیم داشت.

عملگرهای مقایسه

این گونه از عملگرها مقادیر دو یا چند متغیر را بررسی کرده و نتیجه ی TRUE یا FALSE را بر میگردانند. عملگرهای مقایسه نیز در دستورات مختلف یک زبان برنامه نویسی همانند دستورات شرطی، حلقه ها و … بکار میروند. عملگرهای مقایسه در زبان برنامه نویسی php شامل موارد زیر میباشند:

 1. کاراکتر == به این معنی است که اگر مقدار متغیرهای a و b برابر باشد مقدار TRUE را برمیگرداند.
 2. کاراکتر === به این معنی است که اگر مقدار متغیرهای a و b برابر باشند و هر دو هم نوع باشند آنها مقدار True بازگردانده میشود.
 3. کاراکتر =! به معنی نامساوی می باشد یعنی اگر مقدار متغیرهای a و b برابر نباشند آنگاه مقدار True بازگردانده میشود.
 4. کاراکتر <> یعنی اگر مقدار دو متغیر باهم برابر نباشد.
 5. کاراکتر ==! یعنی اگر دو متغیر برابر نباشند یا هم نوع نباشند، به این معنی که هم مقدار نسبت داده شده به متغیر را بررسی میکند و هم نوع داده را بررسی میکند (رجوع شود به درس پنجم).
 6. کاراکتر > به معنی کمتر میباشد یعنی اگر متغیر a کوچکتر از متغیر b باشد.
 7. کاراکتر < به معنی بیشتر یا بزرگتر
 8. کاراکتر => به معنی کوچکتر یا مساوی و
 9. کاراکتر =< به معنی بزرگتر و یا مساوی است.

اگر فرق بین گزینه ی ۱ (==) و ۲ (===) را به درستی درک نکرده اید به مثال زیر توجه کنید:

<?php
$a = 2;
$b = “2”;
if ( $a == $b ) {
echo “Hello!”;
}
if ( $a === $b){
echo “Bye!”;
}
?>

در مثال بالا هر دو متغیر a و b دارای مقدار ۲ میباشند، البته نوع داده ی متغیر a از نوع عددی یا Integer و نوع داده ی متغیر b از نوع رشته ای یا String است.

در شرط نخست مثال بالا از کاراکتر == استفاده کردیم یعنی تنها مقادیر را بررسی کرده ایم نه نوع داده را و از آنجا که ۲ = ۲ مقدار true را برمیگرداند، این شرط اجرا شده و واژه ی Hello چاپ میشود. ولی در شرط دوم از کاراکتر === استفاده کردیم، به این معنی که نه تنها مقدار دو متغیر بلکه نوع داده ی آنها را نیز بررسی میشود. از آنجا که مقدار ۲ = ۲ صحیح است ولی نوع داده ها باهم یکسان نیست (یکی integer و دیگری string ) پس شرط نقض شده و عبارت “Bye!” چاپ نمیشود.

 

عملگرهای یک واحد کاهش و افزایش

در php عملگرهای یکتایی نیز وجود دارد. این عملگرها بر روی یک عملوند عمل مینمایند و حتی عملوند آنها ممکن است یک عبارت پیچیده باشد. عملگرهای ++ و – – جزو عملگرهایی یکتایی به شمار میروند و بر روی یک عملوند، عملیات یک واحد افزایش یا کاهش را انجام میدهند. این عملگرها را میتوان قبل و بعد از عملوند مورد نظر به کار برد.

البته بکار گرفتن این عملگرها قبل یا بعد از عملوند دارای معنی و مفهوم متفاوتی است. برای مثال هنگامی که a$++ استفاده میشود، ابتدا مقدار متغیر a یک واحد افزوده میشود و سپس مقدار جدید به متغیر a نسبت داده میشود ولی هنگامی که از ++a$ استفاده میکنیم ابتدا متغیر a دریافت شده و سپس یک واحد افزایش میابد. همین روند برای a$- – و – -a$ نیز صدق میکند.

 

عملگرهای منطقی

این نوع عملگرها برای انجام عملیات منطقی همانند and و or بکار میروند و کاربرد گسترده ای در دستورات مختلف یک زبان برنامه نویسی دارند. به طور مثال با استفاده از این عملگرها میتوان قسمت شرط، دستورات شرطی یا قسمت شرط حلقه های تکرار را ایجاد کرد. لازم به ذکر است که دستورات شرطی برای اجرای شرطی دستورات برنامه و حلقه های تکرار نیز برای تکرار بلاکی از دستورالعمل بکار می روند. در درس بعد در خصوص دستورات شرطی صحبت خواهیم کرد.

لیست عملگرهای منطقی به همراه توضیح آنها در ادامه آورده شده است:

 1. عملگر And یا کاراکتر && : برای مثال اگر داشته باشیم a and $b$ به این معنی است که اگر هر دو متغیر a و b مقدار true را داشته باشند، مقدار true برگردانده میشود. اگر هریک از دو متغیر مقدار true را نداشته باشند در نهایت مقدار false برگردانده میشود. عبارت فوق را میتوان به صورت a && $b$ نیز بکار برد.
 2. عملگر Or یا کاراکتر || : برای مثال اگر داشته باشیم a Or $b$ به این معنی است که اگر هریک از دو متغیر a یا b مقدار true را برگردانند، درنهایت مقدار true برگردانده میشود. بجای or میتوان از کاراکتر || نیز استفاده کرد.
 3. عملگر xor به این معنی است که اگر یکی از متغیرها مقدار true و دیگری مقدار false را داشت، مقدار true بازگردانده شود. بدیهی است که اگر هر دو متغیر مقدار true یا false را برگردانند، در نهایت مقدار false برگردانده میشود.
 4. کاراکتر ! نیز مقدار یک متغیر را نقض میکند. به عبارت دیگر به این معنی است که “اگر غیر از این بود”.

برای درک بهتر عملگرهای منطقی کافی است معنی آنها را در جملات معمولی زبان گفتار (فارسی) بررسی کنید. And به معنی “و” می باشد و هنگامی که گفته میشود “یک و دو” منظور هر دو مقدار یک و دو هستند ولی or به معنی “یا” است و هنگامی که گفته میشود “یک یا دو” منظور این است که اگر هرکدام از مقادیر یک یا دو موجود بود شرط برقرار است.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

امتیاز بدهید!
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به ای فایل شاپ می باشد